Sidebar Menu

Grupy tematyczne

IX Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych, 7-9 czerwca 2021 - online

Osoba/osoby zgłaszające: Janusz Mucha, Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku

Opis grupy: Mniej więcej dwie dekady temu dotarły do Polski dość zasłużone już w świecie idee, uznające etyką za istotną i niezbywalną część metodologii badań społecznych. Pojawiły się książki, napisane przez socjologów, psychologów społecznych, antropologów społecznych, pojawiły się specjalne wydania czasopism.
A potem przyszła pandemia. Nie wiadomo kiedy, czy w ogóle, a jeśli tak -- to jak -- się ona skończy. A badania trzeba i tak prowadzić.
Tematem proponowanej grupy nie są więc szczegóły czy uogólnienia na temat etycznych aspektów badań, lecz to, w jaki sposób można prowadzić te badania w sposób etyczny w warunkach trwającej pandemii

Patronaty

uwb logo

Partonat Rektora UwB

psj Polskie Towarzystwo Socjologiczne

logo ptp

Organizatorzy

Opłaty

Opłata za uczestnictwo w sympozjum:

  • 150 zł - doktoranci
  • 250 zł - pozostali

Opłata za uczestnictwo w warsztatach:

  • 250 zł - doktoranci
  • 350 zł - pozostali