Sidebar Menu

Grupy tematyczne

IX Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych, 7-9 czerwca 2021 - online

Osoba/osoby zgłaszające: dr hab. Piotr Chomczyński, prof. UŁ, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki; dr hab. Renata Szczepanik, prof. UŁ, Katedra Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki.

Trudne tereny to środowiska, które z różnych powodów chronią swoich tajemnic. To także spotkania z osobami, które są nieufne wobec „nieswoich" lub badania są dla nich sytuacją stwarzającą ryzyko pogłębienia procesów stygmatyzacji i poczucia osamotnienia. To w końcu te fragmenty świata, które na co dzień przepełnione są przemocą oraz cierpieniem; losami ludzkimi, o których mawia się, że pozbawione są możliwości czy prawa do „happy endu".

Badania w trudnym terenie są więc szczególnie wymagające pod względem etycznym, metodologicznym i konceptualnym. Zwykle problemy jakie napotykają badaczki, badacze wymykają się standardowym zaleceniom i rozwiązaniom metodycznym. Sztuka zarządzania trudnymi sytuacjami, szybkie identyfikowanie i rozwiązywanie problemów natury etycznej powoduje, że trudny teren wymaga podejmowania złożonych decyzji, których konsekwencje często dotyczą nie tylko badacza lecz i osoby badanej. Reagowanie na sytuacje i podążanie za danymi to w istocie trwanie w nieustannej gotowości na nowe wyzwania w terenie i mierzenie się z ograniczeniami.

W sferze naszych zainteresowań są doświadczenia badaczek, badaczy, które były dla nich trudne a z którymi udało im się poradzić. Niekiedy pierwsze porażki na skutek podjęcia określonych działań (np. zmiana koncepcji badawczej, zmiana metodologii, narzędzi badawczych, zbudowanie zespołu badawczego, korekta problematyki badań) pozwoliła „ruszyć z miejsca" i po wprowadzeniu modyfikacji kontynuować badania. Naszym celem jest dyskusja i wymiana doświadczeń w zakresie postępów i regresów związanych z prowadzeniem wymagających badań w „trudnym terenie".

Patronaty

uwb logo

Partonat Rektora UwB

psj Polskie Towarzystwo Socjologiczne

logo ptp

Organizatorzy

Opłaty

Opłata za uczestnictwo w sympozjum:

  • 150 zł - doktoranci
  • 250 zł - pozostali

Opłata za uczestnictwo w warsztatach:

  • 250 zł - doktoranci
  • 350 zł - pozostali