Sidebar Menu

Grupy tematyczne

IX Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych, 7-9 czerwca 2021 - online

Osoba/osoby zgłaszające: Dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku); Dr hab. Urszula Kluczyńska, prof. CDV (Collegium Da Vinci); Dr hab. Anna M. Kłonkowska, prof. UG (Uniwersytet Gdański).

Panel poświęcony będzie dylematom – zarówno natury metodologicznej, jak i etycznej czy personalnej – związanym z prowadzeniem badań wśród grup mniejszościowych. Interesować nas będą badania prowadzone wśród mniejszości etnicznych/ rasowych, wyznaniowych, płciowych, grup mniejszościowych ze względu na orientację psychoseksualną, wiek, niepełnosprawności, i innych. Pragniemy skupić się na zagadnieniach takich jak:

 • kwestie etyczne związane z prowadzeniem badań wśród grup mniejszościowych;
 • stres mniejszościowy u przedstawicieli_ek grup mniejszościowych a udział w badaniach społecznych;
 • zjawiska z obszarów wielokrotnego wykluczenia osób z grup mniejszościowych;
 • relacja badacz_ka – a osoby badane z grup mniejszościowych;
 • badania grup mniejszościowych z perspektywy wewnątrz- i zewnątrzgrupowej;
 • dylematy badawcze dotyczące procedury badawczej;
 • zagadnienia związane z dotarciem do przedstawicieli_ek grup mniejszościowych;
 • odpowiedzialność społeczna i personalna badacza_ki grup mniejszościowych.

Patronaty

uwb logo

Partonat Rektora UwB

psj Polskie Towarzystwo Socjologiczne

logo ptp

Organizatorzy

Opłaty

Opłata za uczestnictwo w sympozjum:

 • 150 zł - doktoranci
 • 250 zł - pozostali

Opłata za uczestnictwo w warsztatach:

 • 250 zł - doktoranci
 • 350 zł - pozostali