Sidebar Menu

Grupy tematyczne

IX Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych, 7-9 czerwca 2021 - online

Osoba/osoby zgłaszające: dr hab. Małgorzata Michel, prof. UJ Wydział Filozoficzny UJ.

Disability studies to interdyscyplinarny nurt studiów i badań nad niepełnosprawnością w kontekście społecznym, cywilizacyjnym, politycznym i kulturowym. Przy czym niepełnosprawność rozumiana jest w sposób szeroki i wielowątkowy, obejmuje również osoby ze środowisk wykluczonych, mające problem ze społecznym dostosowaniem oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W obszarze disability studies mamy do czynienia z wielością nurtów badawczych, w tym z nurtem krytycznym. Celami grupy są: integracja środowiska badaczy jakościowych,realizujących badania w nurcie disability studies, szczególnie w obszarze badań dotyczących aktywności i problematyki dzieci i młodzieży; poznanie trudności pojawiających się w badaniach tych grup wiekowych; poznanie dylematów etycznych i metodologicznych napotykanych podczas realizacji badań; stworzenie mapy rodzajów i nurtów badawczych w badaniach jakościowych podejmowanych w Polsce w ramach interdyscyplinarnych badań nad niepełnosprawnością; poznanie problematyki i obszarów badawczych podejmowanych w Polsce w ramach disability studies.

Patronaty

uwb logo

Partonat Rektora UwB

psj Polskie Towarzystwo Socjologiczne

logo ptp

Organizatorzy

Opłaty

Opłata za uczestnictwo w sympozjum:

  • 150 zł - doktoranci
  • 250 zł - pozostali

Opłata za uczestnictwo w warsztatach:

  • 250 zł - doktoranci
  • 350 zł - pozostali