Sidebar Menu

Grupy tematyczne

IX Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych, 7-9 czerwca 2021 - online

Osoba/osoby zgłaszające: dr Katarzyna Winiecka UwB, dr Emilia Kramkowska UwB, dr Rafał Iwański US.

Dyskusja wokół badań jakościowych w naukach społecznych niejednokrotnie wiąże się z zagadnieniem rzetelności i jakości tychże analiz. Wielu badaczy zadaje sobie pytanie: co należy zrobić, aby uzyskane dane były jak najbardziej wiarygodne i aby przyniosły konstruktywne odpowiedzi na stawiane problemy badawcze? Przyjmując takie podejście metodologiczne, punktem ciężkości stają się praktyczne zagadnienia związane z procesem badawczym, którym chcemy poświęcić planowaną grupę tematyczną. Jej głównym założeniem jest stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat metod, wyzwań i kontrowersji jakie pojawiają się na etapie planowania, analizy i interpretacji wyników badań jakościowych. Organizatorom grupy zależy na tym, aby dyskusja toczyła się wokół zagadnień metodologicznych, a nie uzyskanych wyników jako takich.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania wystąpień, których tematyka będzie oscylować wokół następujących obszarów:

 • dobór próby badawczej w kontekście uzyskanych wyników badań
 • rodzaj materiału badawczego a metoda analizy danych
 • zastosowanie programów komputerowych do analizy danych – plusy i minusy
 • problemy interpretacyjne - błędy metodologiczne w interpretacji
 • wpływ osoby badacza na analizę i interpretację zgromadzonych danych
 • zagadnienie nasycenia grupy
 • walory danych jakościowych
 • analiza wtórna jakościowych danych zastanych

Zachęcamy, by osoby zgłaszające się potraktowały obrady naszej grupy, jako przestrzeń do dzielenia się swoimi dylematami w zakresie analizy i interpretacji wyników badań jakościowych, jak też do omówienia pojawiających się wyzwań oraz sposobów ich rozwiązania w duchu konstruktywnej debaty akademickiej.

Patronaty

uwb logo

Partonat Rektora UwB

psj Polskie Towarzystwo Socjologiczne

logo ptp

Organizatorzy

Opłaty

Opłata za uczestnictwo w sympozjum:

 • 150 zł - doktoranci
 • 250 zł - pozostali

Opłata za uczestnictwo w warsztatach:

 • 250 zł - doktoranci
 • 350 zł - pozostali