Sidebar Menu

Grupy tematyczne

IX Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych, 7-9 czerwca 2021 - online

Osoba/osoby zgłaszające: Zofia Okraj, UJK.

Celem obrad w tak zatytułowanej sekcji będzie prezentacja teorii, koncepcji i wyników badań jakościowych nad rozmaitymi obszarami doświadczeń twórców w różnych wymiarach i dziedzinach twórczości oraz dyskusje wokół możliwości i problemów zgłębiania tego zjawiska poprzez refleksyjne wsłuchiwanie się w relacje twórców a także ich bliskich i współpracowników. Badania jakościowe realizowane z wykorzystaniem studium indywidualnych przypadków, wywiady jakościowe, badania biograficzne, analiza dokumentów związanych z twórczością stanowią wciąż dla badaczy koncepcyjne i metodologiczne wyzwanie, o którym warto dyskutować i które warto podejmować dążąc do poznania i lepszego zrozumienia Co? Jak? Dlaczego? ludzie tworzą a także jaka jest recepcja i ocena wytworów twórczego myślenia i działania.

Do obrad w sekcji zapraszamy badaczy, twórców i fascynatów twórczości, dla których zjawisko to jest źródłem wielorakich inspiracji: teoretycznych, badawczych i życiowych.

Patronaty

uwb logo

Partonat Rektora UwB

psj Polskie Towarzystwo Socjologiczne

logo ptp

Organizatorzy

Opłaty

Opłata za uczestnictwo w sympozjum:

  • 150 zł - doktoranci
  • 250 zł - pozostali

Opłata za uczestnictwo w warsztatach:

  • 250 zł - doktoranci
  • 350 zł - pozostali