Drukuj

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w IX Transdyscyplinarnym Sympozjum Badań Jakościowych, które w tym roku jest organizowane przez Instytut Socjologii i Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. Ideą corocznych spotkań jest wymiana myśli i doświadczeń między badaczami i badaczkami reprezentującymi różne dziedziny i specjalności naukowe. Celem spotkań jest pogłębianie wiedzy z zakresu badań jakościowych, doskonalenie warsztatu oraz poszukiwanie nowych perspektyw badawczych, a także integracja środowiska badaczy i badaczek jakościowych w Polsce.

W czasach kiedy przytłaczają nas wyniki pseudobadań, a praktycznie każdy może stworzyć internetowe narzędzie badawcze, ważne jest aby środowisko naukowców i badaczy dbało o rzetelność badań i jednocześnie było przykładem wysokiej jakości prowadzonych eksploracji naukowych i eksperckich. Coroczne spotkania stanowią przestrzeń, która nie tylko umożliwia rozwój i wymianę doświadczeń, ale również są miejscem ugruntowującym pozycję metod jakościowych w świecie nauki jako ważnych sposobów poznawania rzeczywistości społecznej.

Tegoroczne sympozjum, podobnie jak w poprzednich edycjach będzie miało charakter zarówno naukowy jak i dydaktyczny. 7 czerwca odbędą się warsztaty metodologiczne, natomiast kolejne, dwa dni (8, 9 czerwiec) będą poświęcone obradom naukowym.

Sympozjum ma charakter interdyscyplinarny. Zapraszamy socjologów, pedagogów, politologów, antropologów, kulturoznawców oraz przedstawicieli i przedstawicielki wszystkich dziedzin naukowych, w których jakościowe metody badawcze służą rozstrzyganiu dylematów poznawczych. Zapraszam również badaczy i badaczki spoza środowiska naukowego, którzy w swojej codziennej pracy stosują jakościowe metody badawcze.