Sidebar Menu

Rada Naukowa

 • Dr hab. Marek Gorzko prof. AP (Akademia Pomorska)
 • Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak (Akademia Leona Koźmińskiego)
 • Dr hab. Anna Kacperczyk (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. dr hab. Krzysztof Konecki (Uniwersytet Łódzki)
 • Dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne)
 • Prof. dr hab. Dariusz Kubinowski (Uniwersytet Szczeciński)
 • Dr hab Małgorzata Michel, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
 • Dr hab. Rafał Wiśniewski prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
 • Dr Grzegorz Bryda (Uniwersytet Jagielloński)
 • Dr Izabela Bukalska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • Dr Katarzyna Wyrzykowska (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk)
 • Dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)
 • Dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)
 • Dr hab. Alicja Korzeniecka - Bondar (Uniwersytet w Białymstoku)
 • Dr Katarzyna Szorc (Uniwersytet w Białymstoku) – sekretarz naukowy
 • Dr Katarzyna Winiecka (Uniwersytet w Białymstoku) – sekretarz naukowy

Patronaty

uwb logo

Partonat Rektora UwB

psj Polskie Towarzystwo Socjologiczne

logo ptp

Organizatorzy

Opłaty

Opłata za uczestnictwo w sympozjum:

 • 150 zł - doktoranci
 • 250 zł - pozostali

Opłata za uczestnictwo w warsztatach:

 • 250 zł - doktoranci
 • 350 zł - pozostali