Sidebar Menu

Propozycje warsztatów

IX Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych, 7-9 czerwca 2021 - online

1. Osoba prowadząca warsztat: dr Katarzyna Archanowicz-Kudelska
Tytuł warsztatu: Sfokusuj się na focus, czyli zogniskowany wywiad grupowy FGI w praktyce

termin - 7 czerwca 2021
czas trwania – ok. 6 godzin

Zakres tematyczny

Aby właściwie i metodologicznie poprawnie wykorzystywać technikę Zogniskowanego Wywiadu Grupowego, trzeba ją zrozumieć i przećwiczyć. Profesjonalnie badanie focusowe (FGI, FGD) może wyglądać na niezobowiązującą rozmowę, jednak wymaga od moderatora wielu umiejętności, w tym radzenia sobie z dynamicznymi procesami grupowymi, tak by umiejętnie balansować pomiędzy wrażliwością na potrzeby badanych, a dyrektywnością, wyznaczoną ramami scenariusza i założonych celów badawczych.

Aby metodologicznie poprawnie wykorzystywać technikę FGI; by mieć nad nią kontrolę i uzyskać wartościowe dane do analizy, trzeba fokusy poznać i zrozumieć. Zwłaszcza że moderowanie grupy znacznie różni się od pracy z wywiadem indywidualnym. Temu właśnie dedykowane jest szkolenie.

 

PROGRAM:

 • Czym jest FGI i kiedy warto go stosować? (w tym FGI on-line i off-line)
 • Jak planować badanie oparte o FGI?
 • Jak przygotować się do badania FGI?
 • Jaka jest rola moderatora w procesie grupowym?
 • Jak moderować? - moderowanie fragmentów sesji focusowej przez uczestników
 • Jak robić to etycznie?

Dla kogo?

Warsztat przeznaczony jest dla uczestników, którzy nie mają dużego doświadczenia ze Zogniskowanym Wywiadem Grupowym, jednak stosują, chcieliby zastosować lub zastanawiają się nad zastosowaniem FGI w swojej pracy badawczej.

JAK? Aktywnie przećwiczymy role:

 • osoby projektującej badanie focusowe
 • moderatora
 • respondenta - uczestnika dyskusji

Uczestnicy (do 5 osób) będą mieli szanse, w bezpiecznych warunkach, przetestować sytuacje standardowe jak i tzw. sytuacje trudne czyhające na badaczy jakościowych, wykorzystujących technikę FGI.

Warsztat poprowadzony zostanie on-line, na platformie ZOOM.

TRENERKA

dr Katarzyna Archanowicz – Kudelska

Psycholożka społeczna i ekonomiczna, socjolożka.
Badaczka jakościowa, trenerka warsztatów (absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu Ośrodka Intra) i wykładowczyni akademicka – UW, Uniwersytet SWPS, UKSW, APS i UJ. Przez ponad 10 lat pracowała w komercyjnych firmach badawczych: CASE, 4PResearch Mix i GfK Polonia, w ostatniej przez 7 lat kierując zespołem badań jakościowych. Wykształciła i wychowała kilku moderatorów FGI. Ma za sobą ponad 4000 godzin pracy z grupą – zogniskowanych wywiadów grupowych, paneli, warsztatów i treningów. Posiada międzynarodowy certyfikat P&G w zakresie prowadzenia grup focusowych, przyznawany najlepszym moderatorom. W czasie swojej kariery zawodowej współpracowała z wielkimi korporacjami, małymi firmami jak i instytucjami pozarządowymi. Pracę doktorską napisała na temat badaczy jakościowych i komercyjnych badań rynku i opinii. Obecnie pracuje zarówno w biznesie jak i na uczelniach wyższych, łącząc wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Patronaty

uwb logo

Partonat Rektora UwB

psj Polskie Towarzystwo Socjologiczne

logo ptp

Organizatorzy

Opłaty

Opłata za uczestnictwo w sympozjum:

 • 150 zł - doktoranci
 • 250 zł - pozostali

Opłata za uczestnictwo w warsztatach:

 • 250 zł - doktoranci
 • 350 zł - pozostali