Drukuj

2. Osoby prowadzące warsztat: dr hab. Anna Horolets, dr Joanna Bielecka-Prus
Tytuł warsztatu: Analiza dyskursu

Ilość uczestników warsztatu to maksymalnie 15 osób.

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z procesami językowego konstruowania rzeczywistości społecznej ze szczególnym uwzględnieniem sfery publicznej. W części teoretycznej omówione zostaną performatywne wymiary działań językowych z perspektywy lingwistyki funkcjonalnej, krytycznej analizy dyskursu, analizy korpusowej, analizy konwersacyjnej, socjolingwistyki i semiotyki społecznej (Kress i van Leeuwen), W części warsztatowej analizowane będą konkretne teksty wykorzystujące narzędzia analityczne opracowane w ramach omówionych podejść. Będziemy także porównywać potencjał poznawczy tych perspektyw w relacji do konkretnych badań prowadzonych przez uczestników warsztatów.