Sidebar Menu

Propozycje warsztatów

IX Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych, 7-9 czerwca 2021 - online

3. Osoba prowadząca warsztat: Beata Ciężka (Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne)
Tytuł warsztatu: Warsztat na temat ewaluacji: „Ewaluacja nie musi być nudna!”

Opis warsztatu:

Warsztat będzie składał się z dwóch sesji sesji on-line.

Każda sesja będzie trwała ok.1,5h.

Pierwsza sesja będzie miała formę webinarium z wykorzystaniem chatu jako elementu interaktywnego. Druga sesja będzie miała charakter warsztatu narzędziowego.

Uczestnicy (ok. 10 osób) będą mogli wziąć udział w obu sesjach lub w wybranej przez siebie sesji, aczkolwiek rekomenduje się udział we obu sesjach z uwagi na ich komplementarność.

Sesja 1: Nieoczywisty przybornik badacza-ewaluatora

  • Cele ewaluacji – jakie funkcje (faktycznie) może mieć ewaluacja?
  • Po co nam kryteria i pytania ewaluacyjne?
  • Przegląd „pandemicznych” metod ewaluacji
  • Techniki aktywizujące w ewaluacji – ewaluator jako facylitator

Sesja 2: Użyteczny „narzędziownik” badacza-ewaluatora

  • Narzędzia do planowania i konceptualizacji ewaluacji
  • Narzędzia do pracy z wynikami ewaluacji

Warsztaty poprowadzi Beata Ciężka – od ponad 20 lat pracuje jako ewaluatorka,
specjalizuje się w badaniach jakościowych i analizach eksperckich. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów badawczych i ewaluacyjnych prowadzonych m.in. dla Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, administracji publicznej, organizacji pozarządowych i sektora prywatnego. Jest autorką programów szkoleń z zakresu ewaluacji oraz realizatorką wielu z nich, a także była wykładowcą na studiach podyplomowych z ewaluacji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkole Głównej Handlowej.
Członek-założyciel, w latach 2004-2010 Prezes Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, obecnie członek Zarządu.

 

Patronaty

uwb logo

Partonat Rektora UwB

psj Polskie Towarzystwo Socjologiczne

logo ptp

Organizatorzy

Opłaty

Opłata za uczestnictwo w sympozjum:

  • 150 zł - doktoranci
  • 250 zł - pozostali

Opłata za uczestnictwo w warsztatach:

  • 250 zł - doktoranci
  • 350 zł - pozostali