Sidebar Menu

Propozycje warsztatów

IX Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych, 7-9 czerwca 2021 - online

5. Osoba prowadząca warsztat: prof. dr hab. Krzysztof T. Konecki
Tytuł warsztatu: Kreatywność w badaniach jakościowych i analizach danych jakościowych

Czas trwania warsztatów 6 godzin. Liczba uczestników – do 15 osób.

W warsztatach skoncentrujemy się na metodach budujące kreatywność w badaniach jakościowych. Zastanowimy się czym jest generalnie kreatywność w badaniach naukowych a następnie przeanalizujemy możliwość przeniesienie tej definicji kreatywności do badań i analiz danych jakościowych w naukach społecznych i humanistycznych.
Metody używane do rozwijania kreatywności związane są, między innymi, z ograniczaniem konceptualizacji lub takim podejściem do konceptualizacji by była ona uwrażliwiająca a nie ograniczająca analitycznie.

Warsztaty będą się składały głównie z ćwiczeń rozwijających kreatywność w budowaniu własnego projektu badawczego oraz analizie danych jakościowych (dane uczestników warsztatów). Na początku będzie przeprowadzony krótki wykład a następnie będą głównie praktyczne ćwiczenia związane z rozwojem kreatywności intelektualnej w badaniach jakościowych.

 

Główne kompetencje, które nabędą uczestnicy warsztatów:

 • umiejętność praktycznego zastosowania teorii i metodologii posiadających immanentne cechy wzbudzające kreatywność badacza
 • uważność w przygotowywaniu projektu badawczego, jego realizacji i pisaniu sprawozdania
 • zastosowanie technik rozwoju kreatywności w badaniach jakościowych (ćwiczenia fizyczne, oddechowe, i medytacyjne).

Oto przebieg i główne zadania podejmowane w warsztatach:

 1. Wykład na temat twórczości w badaniach jakościowych (kreatywność w teorii ugruntowanej, badaniach fenomenologicznych, symbolicznym interakcjonizmie, badaniach kontemplacyjnych, problem „serendipity”, teoria rozwoju geniusza)
 2. Ćwiczenia fizyczne, oddechowe, medytacyjne.
 3. Refleksyjne pisanie.
 4. Pisanie poezji jako badanie siebie/badacza i metoda rozwijania kreatywności badawczej.
 5. Humor jako technika wzbudzania kreatywności.
 6. Mapowanie sytuacji w twórczym kreowaniu powiązań (użycie programów komputerowych do mapowania; analiza sytuacji badania).
 7. Ograniczanie konceptualizacji badawczej jako metoda rozwoju kreatywności (teoria ugruntowana, epoche, kontemplacja, medytacja; analiza intra-akcji)

 

Patronaty

uwb logo

Partonat Rektora UwB

psj Polskie Towarzystwo Socjologiczne

logo ptp

Organizatorzy

Opłaty

Opłata za uczestnictwo w sympozjum:

 • 150 zł - doktoranci
 • 250 zł - pozostali

Opłata za uczestnictwo w warsztatach:

 • 250 zł - doktoranci
 • 350 zł - pozostali