Sidebar Menu

Propozycje warsztatów

IX Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych, 7-9 czerwca 2021 - online

7. Osoba prowadząca warsztat: dr hab. Małgorzata Michel, prof. UJ
Tytuł warsztatu: Jak badać drugie życie miasta? Etnografia i netnografia w trudnym terenie. Projekt, realizacja, dylematy etyczne, kontekst pandemiczny.

Liczba uczestników warsztatu – do 10 osób

W każdym mieście istnieje drugie życie, czyli toczące się poza oficjalnym, meanstreamowym nurtem życie stanowiące zbiór norm, zasad i wzorców zachowań, które wymykają się normalsom a są charakterystyczne dla grup uchodzących za wykluczone, zmarginalizowane. Grupy te zajmują zwykle charakterystyczne przestrzenie na miejskiej arenie, są to: getta ubóstwa czy enklawy biedy, pustostany, skłoty, meliny zamieszkiwane przez osoby w kryzysie bezdomności, fragmenty ulic i dzielnic zaanektowane przez członków gangów młodzieżowych czy dzieci na ulicy, osoby zatrudnione z seksbiznesie, prowadzące na ulicach nielegalne interesy i aktywność wybiegającą poza usankcjonowane formalnoprawnie zasady uczestnictwa w życiu publicznym i społecznym. Przestrzenie te podobnie jak aktywność grup, które je anektują, zamieszkują, adoptują i oswajają, wymagają ciągłych, pogłębionych badań. Trudny teren jest wyzwaniem dla badacza ze względu na kilka kwestii: bezpieczeństwa, usytuowania, tożsamości i ról przyjmowanych w terenie, pojawiających się dylematów etycznych związanych choćby z działaniem badanych grup na granicy prawa. Problemem bywa wybór metod i technik badawczych, użycie odpowiednich narzędzi a w końcu sposób obróbki zebranych z terenu danych, ich prezentacja, analiza, próba interpretacji. Prowadząca warsztat jest badaczką terenową, od wielu lat bada aktywność dzieci na ulicy i gangów młodzieżowych. Na warsztacie podzieli się z uczestnikami własnymi doświadczeniami z bycia w trudnym terenie takim, jak ulica czy getto biedy, z podejmowania relacji z osobami weń przebywającymi, zagrożeniami, dylematami.

Cele warsztatu:

  1. przekazanie doświadczenia,
  2. praca własna uczestnika nad autorskim projektem,
  3. ćwiczenie sytuacji trudnych takich, jak np. wywiad z osobą posługującą się slangiem lub reprezentującą odmienny (np. uliczny, więzienny) system wartości,
  4. Wypracowanie strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach badawczych (interpersonalnych, związanych z bezpieczeństwem, itp.),
  5. Próba odpowiedzi na pytania związane z obowiązkiem zgłaszania przez badacza przestępstwa, którego jest świadkiem, „przekupstwa” uczestników badań, wchodzenia w rolę terapeuty, itp. Warsztat został poszerzony o kontekst pandemiczny, ponieważ przedłużająca się sytuacja pandemii i izolacji społecznej zmieniła zarówno postrzeganie przestrzeni wykluczonych w wielkich miastach, jak i zweryfikowała sposoby dotarcia do nich i ich badania. Rozwiązaniem okazała się netnografia.

Patronaty

uwb logo

Partonat Rektora UwB

psj Polskie Towarzystwo Socjologiczne

logo ptp

Organizatorzy

Opłaty

Opłata za uczestnictwo w sympozjum:

  • 150 zł - doktoranci
  • 250 zł - pozostali

Opłata za uczestnictwo w warsztatach:

  • 250 zł - doktoranci
  • 350 zł - pozostali