Sidebar Menu

Propozycje warsztatów

IX Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych, 7-9 czerwca 2021 - online

8. Osoba prowadząca warsztat: dr hab. Jakub Niedbalski, prof. UŁ
Tytuł warsztatu: Techniczne aspekty i praktyczne sposoby zastosowania bezpłatnego oprogramowania CAQDAS

Liczba uczestników warsztatu: max. 12-16 osób
Data warsztatu: 10.06.2021 r. !!!

Opis warsztatów:

Głównym celem warsztatów jest zapoznanie uczestników kursu z możliwościami oraz sposobami wykorzystania wybranych programów komputerowych wspomagających analizę danych jakościowych. Kurs skierowany jest przede wszystkim do badaczy, którzy dopiero chcą spróbować swoich sił w realizacji własnych projektów badawczych z wykorzystaniem programów CAQDA. W ich wypadku dobrym pomysłem może się okazać oprogramowanie bezpłatne dystrybuowane na zasadach licencji GNU, które w większości przypadków stanowi dobrą alternatywę dla nadal dość drogich i z tego względu nie zawsze powszechnie dostępnych programów odpłatnych. Dlatego podczas warsztatów ich uczestnicy zapoznają się z wybranymi, bezpłatnymi programami wspomagającymi proces analizy danych jakościowych.

Warsztaty będą prowadzone w formie prezentacji podstawowych funkcji oprogramowania komputerowego a następnie samodzielnym wykonywaniu przez uczestników kursu określonych ćwiczeń w środowisku wybranych programów.

Osoby, które chciałyby wziąć udział w warsztacie powinny posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie posługiwania się pakietem MS Office oraz MS Windows. Wymagana jest również znajomość metod badań jakościowych z uwzględnieniem metodologii teorii ugruntowanej.

Plan (program) warsztatów.

W trakcie warsztatów ich uczestnicy zostaną wprowadzeni w następujące zagadnienia:

 1. Wprowadzenie do komputerowo wspomaganej analizy danych jakościowych – zarys historyczny, geneza i kierunki rozwoju oprogramowania CAQDA;
 2. Podziały i rodzaje w obrębie programów wspomagających analizę danych jakościowych;
 3. Przygotowanie materiału do analizy z wykorzystaniem CAQDAS;
 4. Tworzenie plików i importowanie danych;
 5. Wstępne etapy analizy;
 6. Kodowanie danych;
 7. Przeszukiwanie poprzez kody i praca z listą kodów;
 8. Tworzenie kategorii i ich rodzin;
 9. Sortowanie i organizacja zbiorów kategorii;
 10. Pisanie not teoretycznych;
 11. Graficzna prezentacja danych: tworzenie map pojęciowych i diagramów integrujących.

Opisane powyżej zagadnienia będą realizowane poprzez zapoznawanie uczestników kursu z funkcjami oferowanymi przez takie programy jak: Audacity, OpenCode, WeftQDA, czy CmapTools. Opcjonalnie zaprezentowane zostaną podstawowe informacje dotyczące programów NVivo oraz Atlas.ti.

Patronaty

uwb logo

Partonat Rektora UwB

psj Polskie Towarzystwo Socjologiczne

logo ptp

Organizatorzy

Opłaty

Opłata za uczestnictwo w sympozjum:

 • 150 zł - doktoranci
 • 250 zł - pozostali

Opłata za uczestnictwo w warsztatach:

 • 250 zł - doktoranci
 • 350 zł - pozostali