Sidebar Menu

Propozycje warsztatów

IX Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych, 7-9 czerwca 2021 - online

6. Osoba prowadząca warsztat: dr Łukasz Marciniak

Tytuł warsztatu: Metoda ciągłego porównywania – odmiany i techniki analityczne

Liczba uczestników warsztatu to max. 16 osób.

Opis warsztatów:

Głównym celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z metodą ciągłego porównywania oraz osiągania nasycenia teoretycznego jako niezależnej metody analitycznej lub zaawansowanego rozwinięcia metodologii teorii ugruntowanej. Nacisk położony zostanie na doskonalenie umiejętności projektowania procesu badawczego opierającego się na schemacie generowania porównawczych kategorii, kodowania danych wyższego stopnia oraz zasad osiągania spoistości teoretycznej tworzonej konceptualizacji.
Warsztaty są skierowane przede wszystkim do badaczy stawiających już pierwsze kroki w zakresie stosowania jakościowych metodologii analizy danych, w tym metodologii teorii ugruntowanej i posiadających doświadczenia w zakresie samodzielnego zbierania danych i ich kodowania. Zakres merytoryczny warsztatów koncentrować będzie się na technikach i zasadach wspólnych różnym podejściom w ramach nurtu teorii ugruntowanej, choć wielokrotnie dokonywane będą rozróżnienia klasycznych, deskryptywnych i konstruktywistycznych szkół metodologicznych.

Umiejętności i kompetencje nabyte w trakcie warsztatów:

Uczestnicy przećwiczą poszczególne rodzaje kodowania, stosowania narzędzi analitycznych, tworzenia strategii badawczej opartej na logice porównywania. Poznają założenia teoretycznego nasycenia oraz spoistości teoretycznej, doświadczą różnych wariantów konceptualizacji, wybierając najwłaściwsze pod względem wymogów metodologii teorii ugruntowanej. Uczestnicy rozwiną ponadto wrażliwość i świadomość badawczą, dostrzegając konsekwencje własnych wyborów metodologicznych.

Treść warsztatów:

Zagadnienia omawiane/ćwiczone podczas warsztatów:

 1. Porównywanie jako podejście poznawcze
 2. Odmiany ciągłego porównywania:
  1. Kontrastowanie
  2. Wymiarowanie
  3. Wypełnianie kategorii
 3. Wspomaganie ciągłego porównywania:
  1. Poziomy kodowania
  2. Sortowanie
  3. Teoretyczne pobieranie próbek
  4. Wizualizacja
 4. Kontekst i wzorzec w analizie danych
 5. Teoretyczne nasycenie i jego osiąganie:
  1. Na poziomie kodowania
  2. Na poziomie hipotez
  3. Na poziomie teorii

Patronaty

uwb logo

Partonat Rektora UwB

psj Polskie Towarzystwo Socjologiczne

logo ptp

Organizatorzy

Opłaty

Opłata za uczestnictwo w sympozjum:

 • 150 zł - doktoranci
 • 250 zł - pozostali

Opłata za uczestnictwo w warsztatach:

 • 250 zł - doktoranci
 • 350 zł - pozostali